Atlikti darbai

Projektas
„Gerinamos sulaikytų užsieniečių buities sąlygos”

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM (toliau – VSAT) įgyvendina investicinį projektą Nr. EGF13/3.1.4-1.4 „Grąžinamų ir išsiunčiamų asmenų, priimtų į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centrą, apgyvendinimo sąlygų gerinimas“. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga iš Europos grąžinimo fondo 2013 metų metinės programos lėšų.

Siekiant kuo sėkmingiau įgyvendinti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB „Dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse“ nuostatas, susijusias su trečiųjų šalių piliečių sulaikymo sąlygomis, iš UAB ,,Rol-automatikas“ nupirkta įranga (laiptų kopėjas), skirta transportuoti laiptais neįgalųjį asmenį kartu su neįgaliųjų vežimėliu, kurios vertė 4634,00 eurų. Tokiu būdu Užsieniečių registracijos centre užtikrinamos tinkamos apgyvendinimo sąlygos ir neįgaliesiems asmenims.

Projektas atitinka EGF 2008–2013 m. daugiametėje programoje nurodytą prioritetą „Parama valstybėms narėms, kuriant grąžinimo valdymo strategiją“ ir nustatytą VSAT strateginio veiklos plano vieną iš uždavinių – užtikrinti į Užsieniečių registracijos centrą priimtų užsieniečių priežiūrą, išlaikymą ir išsiuntimą į kilmės šalį, užkirsti kelią nelegalios migracijos plitimui per Lietuvą.

Atlikti darbai


Vilnius

Seimo kanceliarija

Šilutė

Elektrėnai

LR Vyriausybės kanceliarija

Šiauliai

Italų KI

Joniškio rajonas

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

Turite klausimų?

Parašykite mums ir mes Jums atsakysime į visus Jūsų klausimus elektroniniu paštu.